Horizonverticaal is een broedplaats in Haarlem.
We maken tentoonstellingen voor een breed publiek vanuit de kunstenaarspraktijk en doen dat met een ‘makers’ perspectief.

Het kunstenaarscollectief is in 2010 in het leven geroepen door zes net afgestudeerde kunstenaars. Vanuit een noodzaak om met generatiegenoten in contact te komen en zelfstandig tentoonstellingen en projecten te kunnen organiseren. Haarlem kende in die tijd nog geen artist-run space, waar volgens de oprichters juist wel behoefte aan was.

In tien jaar tijd heeft Horizonverticaal zich ontwikkeld naar een snel en wendbaar instituut waarbinnen grote en kleine tentoonstellingen elkaar afwisselen. Door de organische samenwerking binnen het collectief is het organiseren van tentoonstellingen en projecten, naast de eigen beroepspraktijk, als een tweede natuur.

Voor aanmelding van de mailing lijst of overige vragen;
horizonverticaal@gmail.com

Ons privacybeleid vind je hier

Volg ons op Facebook en Instagram.

+31 06 457 65 477 Erik de Bree
+31 06 304 20 960 Geertje van de Kamp
+31 06 232 96 436 Stefan Kasper
+31 06 418 48 004 Peter Lipton
+31 06 542 33 240 Vincent Uilenbroek

Horizonverticaal
Naam instelling: Stichting Horizonverticaal RSIN nummer: 8515.90.792 Rekeningnummer: NL37 INGB 0006 7481 29 KvK nummer: 55161529

Contactgegevens
Stichting Horizonverticaal Magdalenahof 2(a)
2011 LP Haarlem horizonverticaal@gmail.com

De stichting is een zelfstandig rechtspersoon. De stichting heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de inkomsten worden kunstprojecten ondersteund die in en rond Horizonverticaal plaatsvinden.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur bestaat uit Vincent Uilenbroek (voorzitter), Erik de Bree (secretaris) en Geertje van de Kamp (penningmeester).
De stichting heeft geen leden/personeel.

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen inkomsten.

Uitgeoefende activiteiten
De stichting realiseert naast het maken van tentoonstellingen en culturele projecten vijf werkruimtes voor Haarlemse beeldend kunstenaars.