Inleiding

Horizonverticaal neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met deze gegevens.

Horizonverticaal verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Een verzoek kunt u per mail sturen naar horizonverticaal@gmail.com of schriftelijk naar Horizonverticaal, Magdalenahof 2a, 2011 LP Haarlem.

Wie zijn we?

Als Horizonverticaal zijn wij reeds 10 jaar actief, voorheen op de Houtmarkt 7 en sinds oktober 2019 in het voormalige Magdalenaklooster in Haarlem.
Horizonverticaal, een non-profit artist run space, is de naam van ons collectief en gebouw. We werken er in vijf aparte ateliers en organiseren tentoonstellingen en projecten met kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Horizonverticaal houdt gegevens bij van vrienden, belangstellenden en bestuursleden.

Horizonverticaal verzamelt en verwerkt alleen die gegevens die door u persoonlijk zijn verstrekt dan wel gegevens die noodzakelijk zijn voor het werk van Horizonverticaal; dat kunnen dus zijn: voor- en achternaam en mailadres. En telefoonnummer(s), huisadres of bankrekeningnummer in geval van een verkoopovereenkomst. 

Voor welk doel worden de persoonsgegevens bijgehouden?

Voor het informeren over de activiteiten van Horizonverticaal, zoals het versturen van uitnodigingen voor tentoonstellingen en andere kunst gerelateerde activiteiten, het verspreiden van nieuwsbrieven. 

Hoe worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Horizonverticaal werkt met een aantal partijen waarmee een, in overeenstemming met de AVG opgestelde, zogenaamde verwerkingsovereenkomst is aangegaan. Deze overeenkomsten zijn voor Horizonverticaal noodzakelijk voor het voeren van een goede administratie.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard tot het moment dat uzelf aangeeft dat de verstrekte gegevens, al dan niet geheel, moeten worden verwijderd. Uw gegevens kunnen ook ambtshalve worden verwijderd als toegestuurde post (schriftelijk of per mail) niet meer bezorgd kan worden en in geval van overlijden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Alleen de daartoe gemachtigde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens; de gemachtigde personen hebben alleen toegang met een gebruikersnaam en wachtwoord die beide uitsluitend aan hen bekend gemaakt zijn.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Haarlem, februari 2020